productes

Processament intel·ligent

Un taller estàndard comercial que integra seguretat, protecció del medi ambient, intel·ligència, integració i sistema, especialment creat per a empreses de preparació agroquímica

Embalatge intel·ligent

Embalatge totalment automàtic de líquids com concentrats emulsionables i fertilitzants solubles en aigua. Tota la línia adopta una estructura de dues capes ...

Emmagatzematge intel·ligent

Ús de bastidors i apiladors tridimensionals i altres equips per fer que l’apilador camini en les direccions horitzontal i vertical en els carrils entre els bastidors tridimensionals

Servei EPCM de fàbrica intel·ligent

Combinant pràctiques avançades en indústries relacionades a casa i a l’estranger i la nostra experiència pràctica en la indústria ens diu que el model EPCM és relativament ...